Profil společnosti

Jsme společností sdružující projektové manažery s jedenáctiletou praxí v oblasti dotační politiky EU, ČR i jednotlivých krajů. Dokážeme pro Vás zajistit finanční prostředky na realizaci Vašich záměrů.

Pro naše klienty vyhledáváme správné programy a následně zpracováváme kompletní žádosti o dotace z oblasti rozvoje cestovního ruchu, infrastruktury, ochrany životního prostředí, kulturních památek, průmyslu, školství, vědy, kultury, sociální oblasti, aj. Pomáháme klientům při výběru dodavatelů při realizaci akcí, zpracováváme podklady pro výběrové řízení.

Dále vedeme projektový management úspěšných projektů – monitorovací, etapové a závěrečné zprávy, oznámení o změnách, sledování čerpání částek v souladu s rozpočtem projektu. EPRON – Consulting, s.r.o. dále zajišťuje organizaci konferencí, školení a seminářů.

Za dobu našeho působení nám bylo ctí pracovat na některých z největších investičních projektů v regionu Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mezi naše stálé klienty patří města i obce, významné podnikatelské subjekty.

U projektu stojíme od prvního nápadu po poslední vyplacenou korunu a nabízíme tak kompletní servis se zajištěním profesionálního vedení každého projektu. Znamená to také, že máme zkušenosti z každého kroku projektového řízení a umíme tak předvídat případné problémy při realizaci nevhodně navržených projektů.

Naše služby

Dotační audit

Umíme vyhledat vhodný operační program, správnou výzvu a poradit s modifikací projektu tak, aby maximalizoval bodový zisk při hodnocení.

Projektový management

O projekt se postaráme a všechny termíny řádně pohlídáme. Řídíme se heslem, že není složité získat dotaci, ale je složité ji v plné výši vyčerpat a všechny podmínky a pravidla řádně dodržet.

Zadávací řízení

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a administrujeme všechny typy zadávacích řízení, včetně nadlimitních zakázek na služby, dodávky i stavební práce. V návaznosti na management dotovaných projektů zajišťujeme administraci výběrových řízení v souladu metodickými pokyny jednotlivých dotačních titulů.

Zpracování žádosti

Žádost o dotaci připravujeme pro své klienty tzv. na klíč, tedy včetně všech povinných příloh. Těmi jsou například podnikatelské plány, investiční plány, studie proveditelnosti, finanční analýzy, finanční či jiné modely, analýzy nákladů i přínosů, marketingové analýzy apod.

Naše reference

EHP/Norské fondy

Interreg IIIA Česko-Rakousko

OPPI

OPPP

SROP

ROP - Jihovýchod

ROP – Střední Morava

OPŽP

Kontakt

Epron Consulting s. r. o.

sídlo: Sobůlky 290, 697 01 Kyjov

kancelář: Jungmannova 28, Kyjov 697 01

kancelář: Lučni 1949, Rožnov pod Radhoštem 756 61

IČ: 277 21 264

DIČ: CZ27721264

Ing. Václav Solanský

jednatel

vedoucí projektového týmu

+420 775 374 859

solansky@epron.eu

vaclavsolansky@gmail.com

Ing. Petra Dubná

vedoucí projektová manažerka

+420 777 166 299

dubna@epron.eu

pdubna@gmail.com

Členové týmu Epron

Ing. Terezie Čičáková – projektová manažerka - veřejný sektor

Bc. Barbora Křižková – projektová manažerka - podnikatelský sektor

Mgr. Bc. David Přichystal – administrátor veřejných zakázek

Michaela Ježková - projektová manažerka 

Ing. Kamila Holubcová - administrativa

Jiří Franta - účetní

Dotazník
Created by Netsimple