Profil společnosti

Jsme společností sdružující projektové manažery s dvanáctiletou praxí v oblasti dotační politiky EU, ČR i jednotlivých krajů. Dokážeme pro Vás zajistit finanční prostředky na realizaci Vašich záměrů.

Pro naše klienty vyhledáváme správné programy a následně zpracováváme kompletní žádosti o dotace z oblasti rozvoje cestovního ruchu, infrastruktury, ochrany životního prostředí, kulturních památek, průmyslu, školství, vědy, kultury, sociální oblasti, aj. Pomáháme klientům při výběru dodavatelů při realizaci akcí, zpracováváme podklady pro výběrové řízení.

Dále vedeme projektový management úspěšných projektů – monitorovací, etapové a závěrečné zprávy, oznámení o změnách, sledování čerpání částek v souladu s rozpočtem projektu. EPRON – Consulting, s.r.o. dále zajišťuje organizaci konferencí, školení a seminářů.

Za dobu našeho působení nám bylo ctí pracovat na některých z největších investičních projektů v regionu Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mezi naše stálé klienty patří města i obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, významné podnikatelské subjekty.

U projektu stojíme od prvního nápadu po poslední vyplacenou korunu a nabízíme tak kompletní servis se zajištěním profesionálního vedení každého projektu. Znamená to také, že máme zkušenosti z každého kroku projektového řízení a umíme tak předvídat případné problémy při realizaci nevhodně navržených projektů.

Naše služby

Dotační audit

Umíme vyhledat vhodný operační program, správnou výzvu a poradit s modifikací projektu tak, aby maximalizoval bodový zisk při hodnocení.

Projektový management

O projekt se postaráme a všechny termíny řádně pohlídáme. Řídíme se heslem, že není složité získat dotaci, ale je složité ji v plné výši vyčerpat a všechny podmínky a pravidla řádně dodržet.

Zadávací řízení

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a administrujeme všechny typy zadávacích řízení, včetně nadlimitních zakázek na služby, dodávky i stavební práce. V návaznosti na management dotovaných projektů zajišťujeme administraci výběrových řízení v souladu metodickými pokyny jednotlivých dotačních titulů.

Zpracování žádosti

Žádost o dotaci připravujeme pro své klienty tzv. na klíč, tedy včetně všech povinných příloh. Těmi jsou například podnikatelské plány, investiční plány, studie proveditelnosti, finanční analýzy, finanční či jiné modely, analýzy nákladů i přínosů, marketingové analýzy, analýzy potenciálu tvorby odpadů a materiálových toků, apod.

Naše reference

EHP/Norské fondy

Interreg IIIA Česko-Rakousko

OPPI

OPPP

SROP

ROP - Jihovýchod

ROP – Střední Morava

OPŽP

Kontakt

Epron Consulting s. r. o.

sídlo: Sobůlky 290, 697 01 Kyjov

IČ: 277 21 264

DIČ: CZ27721264

vedená u Krajského soudu v Brně spis. zn. C 54523 

Ing. Václav Solanský

vedoucí projektového týmu

+420 775 374 859

solansky@epron.eu

vaclavsolansky@gmail.com

Ing. Petra Dubná

jednatelka

+420 777 166 299

dubna@epron.eu

pdubna@gmail.com

Členové týmu Epron

Ing. Kamila Holubcová - administrativa

Jiří Franta - účetní

Ing. Věra Býmová

projektová manažerka

+420 776 896 623

bymova@epron.eu

 

Ing. Michaela Šoltésová

finanční manažer

+420 731 658 557

soltesova@epron.eu

Mgr. Bc. David Přichystal

administrátor veřejných zakázek

+420 774 662 422

prichystal@epron.eu

 

Dotazník
Created by Netsimple